فارسی / English

آگهی مناقصه ” تامین تجهیزات آتش نشانی”

آگهی مناقصه ” تامین تجهیزات آتش نشانی”

آگهی مناقصه ” تامین تجهیزات آتش نشانی” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اسناد مناقصه
* اصلاح جدول تجهیزات آتش نشانی