فارسی / English

آگهی مناقصه تامین، طراحی و اجرای دسترسی به بلایندهای کمپرسور کولینگ واحد کوثر و دسترسی لازم برای نمگیر دوم واحد گوهر

آگهی مناقصه تامین، طراحی و اجرای دسترسی به بلایندهای کمپرسور کولینگ واحد کوثر و دسترسی لازم برای نمگیر دوم واحد گوهر

اطلاعیه ای برای این مناقصه موجود نیست

دانلود اسناد مناقصه