فارسی / English

آگهی مناقصه تامین، ساخت و نصب 5 عدد کانکس بصورت ساندویچ پنل با کفپوش سرامیکی

آگهی مناقصه تامین، ساخت و نصب 5 عدد کانکس بصورت ساندویچ پنل با کفپوش سرامیکی