فارسی / English

آگهی مناقصه تامین، اجرا، تست، راه اندازی و تحویل سیستم دیزل ژنراتور

آگهی مناقصه تامین، اجرا، تست، راه اندازی و تحویل سیستم دیزل ژنراتور

آگهی مناقصه تامین، اجرا، تست، راه اندازی و تحویل سیستم دیزل ژنراتور با موتور TAD531GE110Kva و ژنراتور Stamford بهمراه سیستم استارت اتوماتیک (ATS) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

دانلود اسناد مناقصه