فارسی / English

آگهی مناقصه ” تأمین، اجرا، تست، راه اندازی و تحویل سیستم دیزل ژنراتور پرتابل شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر “

آگهی مناقصه ” تأمین، اجرا، تست، راه اندازی و تحویل سیستم دیزل ژنراتور پرتابل شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر “

آگهی مناقصه ” تأمین، اجرا، تست، راه اندازی و تحویل سیستم دیزل ژنراتور پرتابل  ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اسناد مناقصه