فارسی / English

آگهی مناقصه اصلاح فوندانسیون و دیوار بتنی سایت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه اصلاح فوندانسیون و دیوار بتنی سایت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اطلاعیه ای برای این مناقصه موجود نیست

دانلود اسناد مناقصه