فارسی / English

آگهی مناقصه ارائه خدمات مطالعه، مشاوره و نظارت بر پروژه طراحی، تامین و اجرای تصفیه خانه و بازیافت پساب شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه ارائه خدمات مطالعه، مشاوره و نظارت بر پروژه طراحی، تامین و اجرای تصفیه خانه و بازیافت پساب شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اطلاعیه: این آگهی تا تاریخ 1402/08/24 تمدید گردید. این آگهی تا تاریخ 1402/08/30 تمدید گردید. فایل پاسخ به سوالات مناقصه گران به همراه توضیحات تکمیلی بارگذاری شد.