فارسی / English

آگهی مناقصه احداث 340 متر کاندویت بانک و 12 عددمنهول بتنی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه احداث 340 متر کاندویت بانک و 12 عددمنهول بتنی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر