فارسی / English

آگهی مناقصه اجراي پايپينگ لاين ازت و اكسيژن

آگهی مناقصه اجراي پايپينگ لاين ازت و اكسيژن

آگهی مناقصه ” اجراي پايپينگ لاين ازت و اكسيژن ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 

اسناد مناقصه
مدارک فنی