فارسی / English

آگهی مزایده Ei 9806

آگهی مزایده Ei 9806

آگهی مزایده عمومی فروش 25000 تن آهن اسفنجی

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در نظر دارد نسبت به فروش و صادرات مقدار 25000 تن آهن اسفنجی با مشخصات ذیل اقدام نماید.

برای دانلود اسناد مناقصه از لینکهای زیر استفاده نمایید.