فارسی / English

آگهی مزایده فروش محصولات کارخانه اکسیژن شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (آرگون مایع)

آگهی مزایده فروش محصولات کارخانه اکسیژن شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (آرگون مایع)

دانلود اسناد مزایده