فارسی / English

آگهی مزایده فروش حدودا میزان 75 هزار تن نرمه گندله شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مزایده فروش حدودا میزان 75 هزار تن نرمه گندله شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اطلاعیه ای برای این مزایده موجود نیست

دانلود اسناد مزایده