فارسی / English

آگهی مزایده عمومی شماره Pf/98/03

آگهی مزایده عمومی شماره Pf/98/03

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر(سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به فروش مقدار 10000 تن نرمه گندله سنگ آهن با مشخصات ذکر شده در آگهی تحویل درب کارخانه از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.


برای دانلود اسناد مناقصه از لینک های زیر استفاده نمایید.