فارسی / English

آگهی خرید یک دستگاه آمبولانس بنز اسپرینتر 317 مدل 2023 با تجهیزات کامل

آگهی خرید یک دستگاه آمبولانس بنز اسپرینتر 317 مدل 2023 با تجهیزات کامل

اطلاعیه ای برای این مناقصه موجود نیست

دانلود اسناد مناقصه