فارسی / English

آگهی تجدید مناقصه احداث دو عدد مخزن آرگون مایع 30 مترمکعبی اضافه در پلنت اکسیژن شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی تجدید مناقصه احداث دو عدد مخزن آرگون مایع 30 مترمکعبی اضافه در پلنت اکسیژن شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

این مناقصه تا تاریخ 09 / 12 / 1402 تمدید و فایل پاسخ به سوالات مناقصه گران (TCL) بارگذاری شد