فارسی / English

آگهی تجدید مرحله اول مناقصه خرید آنالیزور روغن جهت پایش وضعیت سلامت ترانس های کورهEAF وLF کارخانه فولادسازی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی تجدید مرحله اول مناقصه خرید آنالیزور روغن جهت پایش وضعیت سلامت ترانس های کورهEAF وLF کارخانه فولادسازی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اطلاعیه ای برای این مناقصه موجود نیست

دانلود اسناد مناقصه