فارسی / English

آگهی استخدام

آگهی استخدام

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز پیمانکاران خود از بین داوطلبان مرد در مقاطع مختلف نیروی قراردادی جذب نماید.