محمد محیاپور

مدیر عامل شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

نائب رئیس هیئت مدیره

Email: m.mahyapoor@gisdco.ir

Telephone: 034-2129-4040

حجت نجمی نیا

عضو غیرموظف هیئت مدیره

: Email

: Telephone

سیدحسین سادات مدرسی

عضو غیرموظف هیئت مدیره

: Email

: Telephone

کلیه حقوق اطلاعات و مطالب این سایت محفوظ و متعلق به شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می باشد.

Golgohar Iron & Steel Development Co