عناوین مطالعات پژوهشی: واحد احیا و تولید آهن اسفنجی
موضوع آغاز پایان وضعیت نحوه اجرا اطلاعات بیشتر ارسال پیشنهادنامه
ارائه راه کار جهت جداسازی آهن اسفنجی از گاز احیایی در فرایند احیای آنی - - - موسساتی / دانشجویی
کاهش مصرف گاز در واحد احیا مستقیم آهن میدرکس 1402/01/01 - - موسساتی / دانشجویی
افزایش راندمان اسکرابر تاپ گس 1402/01/01 - - موسساتی / دانشجویی
ارائه راهکار جهت بهبود فرآیند تولید آهن اسفنجی با میدرکس 1402/01/01 - - موسساتی / دانشجویی
کاهش اتلاف آب در کولینگ تاورها 1402/01/01 - - موسساتی / دانشجویی
بررسی جایگزینی کاتالیست های تیوب های ریفرمر میدرکس با قابلیت انجام واکنش شکست متان در دماهای پایینتر 1401/08/01 منقضی منقضی موسساتی / دانشجویی
امکان سنجی ریفرمینگ سایر هیدروکربن های غیر از متان به منظور تولید گاز هیدروژن و مونوکسید کربن جهت احیا گندله در میدرکس 1401/08/01 - در حال دریافت پروپوزال موسساتی / دانشجویی
کاهش مصرف گاز با بررسی سینتیکی واکنش های کوره احیا میدرکس 1401/08/01 - - موسساتی / دانشجویی
بررسی تاثیر ترکیب شیمیایی گاز بر میزان مصرف و امکان سنجی افزایش کیفیت آن 1401/08/01 - در حال دریافت پروپوزال موسساتی / دانشجویی
بررسي و ارائه راه كار براي كاهش تخريب نسوز داخل داكت هاي كارخانه آهن اسفنجي به روش ميدركس 1401/08/01 منقضی منقضی موسساتی / دانشجویی
بررسی تاثیر پیش گرم کردن گندله در افزایش راندمان و کاهش مصرف انرژی 1401/08/01 - در حال دریافت پروپوزال موسساتی / دانشجویی
کاهش تولید نرمه اسفنجی در پروسه تولید به روش میدرکس 1401/08/01 - در حال دریافت پروپوزال موسساتی / دانشجویی
پیاده سازی هوش مصنوعی بر روی فرایندهای کارخانجات احیاء و فولادسازی 1401/02/01 1401/12/29 در حال دریافت پروپوزال موسساتی / دانشجویی
ارائه راهکار برای بازیابی منابع هماتیتی آهن و استفاده از آن در فولادسازی 1401/02/01 1401/12/29 در حال دریافت پروپوزال موسساتی / دانشجویی
امکان سنجی استفاده از تکنولوژی احیائ مستقیم آهن با استفاده از گاز هیدروژن 1401/02/01 1401/12/29 در حال انجام موسساتی / دانشجویی
شبیه سازی باکس ریفورمر به منظور افزایش طول عمر تیوب های آن 1400/03/30 1401/12/01 اتمام پروژه موسساتی / دانشجویی
امکان سنجی تولید برق از اجکتورهای کارخانجات احیا و فولاد سازی 1401/02/01 1401/12/29 در حال دریافت پروپوزال موسساتی / دانشجویی
امکان سنجی ذخیره سازی گاز طبیعی 1401/01/15 منقضی منقضی موسساتی / دانشجویی
موضوعات انجام شده
موضوع آغاز پایان وضعیت نحوه اجرا اطلاعات بیشتر ارسال پیشنهادنامه
شبیه سازی فرآیندی کوره و ریفورمر مگامدول های گوهر و کوثر 1399/08/01 1400/03/14 اتمام پروژه موسساتی / دانشجویی
شبیه سازی حرارتی و سیالاتی لوله های داخل رفورمر به منظور افزایش طول عمر آنها 1399/08/01 1400/02/01 اتمام پروژه موسساتی / دانشجویی
افزایش ظرفیت تولید آهن اسفنجی در مگامدول های گوهر و کوثر 1399/08/01 اتمام پروژه موسساتی / دانشجویی
بررسی دلایل وجود رگه داغ در خروجی محصول (Product cooler) مگامدول گوهر و کوثر 1399/08/01 اتمام پروژه موسساتی / دانشجویی
تحلیل ایجاد و رشد ترک در لگ میانی 1399/08/01 1400/01/18 اتمام پروژه موسساتی / دانشجویی
تحلیل مواد نسوز و نحوه ی نسوز کاری در کوره و ریفورمر 1399/08/01 اتمام پروژه موسساتی / دانشجویی
شبیه سازی وت اسکرابر برای جلوگیری از گرفتگی ها و نشتی لاین ورودی 1400/03/10 اتمام پروژه موسساتی / دانشجویی
شبیه سازی CFD دودکش واحد کوثر به منظور افزایش راندمان 1400/03/10 اتمام پروژه موسساتی / دانشجویی
طراحی و شبیه سازی مخزن اکسی پلاس برای تولید گازهای ریفرم شده 1400/03/10 اتمام پروژه موسساتی / دانشجویی

ارتباط با ما

مهدی مکی آبادی

معاونت توسعه و مهندسی

Email:m.makiabadi@Gisdco.ir

رضا روح الامینی

مدیر امور مهندسی

Email:R.Roholamini@gisdco.ir

رضا بهاالدینی

رئیس واحد تحقیق و توسعه

Email:r.bahaadini@Gisdco.ir

Phone: 034-3129-4332

درباره تحقیق و توسعه

اهداف

معرفی

تاریخچه