عناوین مطالعات پژوهشی: واحد احیا و تولید آهن اسفنجی
موضوع آغاز پایان وضعیت نحوه اجرا اطلاعات بیشتر ارسال پیشنهادنامه
بررسی جایگزینی کاتالیست های تیوب های ریفرمر میدرکس با قابلیت انجام واکنش شکست متان در دماهای پایینتر 1401/08/01 - - موسساتی / دانشجویی
امکان سنجی ریفرمینگ سایر هیدروکربن های غیر از متان به منظور تولید گاز هیدروژن و مونوکسید کربن جهت احیا گندله در میدرکس 1401/08/01 - - موسساتی / دانشجویی
کاهش مصرف گاز با بررسی سینتیکی واکنش های کوره احیا میدرکس 1401/08/01 - - موسساتی / دانشجویی
بررسی تاثیر ترکیب شیمیایی گاز بر میزان مصرف و امکان سنجی افزایش کیفیت آن 1401/08/01 - - موسساتی / دانشجویی
بررسي و ارائه راه كار براي كاهش تخريب نسوز داخل داكت هاي كارخانه آهن اسفنجي به روش ميدركس 1401/08/01 - - موسساتی / دانشجویی
بررسي علل خوردگي زودهنگام تيوب باندل هاي مبدل حرارتي (ريكوپراتور) كارخانه توليد آهن اسفنجي به روش ميدركس 1401/08/01 - - موسساتی / دانشجویی
بررسی تاثیر پیش گرم کردن گندله در افزایش راندمان و کاهش مصرف انرژی 1401/08/01 - - موسساتی / دانشجویی
کاهش تولید نرمه اسفنجی در پروسه تولید به روش میدرکس 1401/08/01 - - موسساتی / دانشجویی
پیاده سازی هوش مصنوعی بر روی فرایندهای کارخانجات احیاء و فولادسازی 1401/02/01 1401/12/29 در حال دریافت پیشنهادنامه موسساتی / دانشجویی
ارائه راهکار برای بازیابی منابع هماتیتی آهن و استفاده از آن در فولادسازی 1401/02/01 1401/12/29 در حال دریافت پیشنهادنامه موسساتی / دانشجویی
امکان سنجی تولید گازهای احیائی از منابع جایگزین متان جهت استفاده در کوره احیا مستقیم میدرکس 1401/02/01 1401/12/29 در حال دریافت پیشنهادنامه موسساتی / دانشجویی
امکان سنجی استفاده از تکنولوژی احیائ مستقیم آهن با استفاده از گاز هیدروژن 1401/02/01 1401/12/29 در حال دریافت پیشنهادنامه موسساتی / دانشجویی
شبیه سازی باکس ریفورمر به منظور افزایش طول عمر تیوب های آن 1400/03/30 1401/02/30 درحال انجام می باشد موسساتی / دانشجویی
امکان سنجی تولید برق از اجکتورهای کارخانجات احیا و فولاد سازی 1401/02/01 1401/12/29 در حال دریافت پیشنهادنامه موسساتی / دانشجویی
امکان سنجی ذخیره سازی گاز طبیعی 1401/01/15 1401/12/29 در حال دریافت پیشنهادنامه موسساتی / دانشجویی
امکان سنجی استفاده از خوراک جایگزین گاز طبیعی 1401/01/15 1401/12/29 در حال دریافت پیشنهادنامه موسساتی / دانشجویی
موضوعات انجام شده
موضوع آغاز پایان وضعیت نحوه اجرا اطلاعات بیشتر ارسال پیشنهادنامه
شبیه سازی فرآیندی کوره و ریفورمر مگامدول های گوهر و کوثر 1399/08/01 1400/03/14 اتمام پروژه موسساتی / دانشجویی
شبیه سازی حرارتی و سیالاتی لوله های داخل رفورمر به منظور افزایش طول عمر آنها 1399/08/01 1400/02/01 اتمام پروژه موسساتی / دانشجویی
افزایش ظرفیت تولید آهن اسفنجی در مگامدول های گوهر و کوثر 1399/08/01 اتمام پروژه موسساتی / دانشجویی
بررسی دلایل وجود رگه داغ در خروجی محصول (Product cooler) مگامدول گوهر و کوثر 1399/08/01 اتمام پروژه موسساتی / دانشجویی
تحلیل ایجاد و رشد ترک در لگ میانی 1399/08/01 1400/01/18 اتمام پروژه موسساتی / دانشجویی
تحلیل مواد نسوز و نحوه ی نسوز کاری در کوره و ریفورمر 1399/08/01 اتمام پروژه موسساتی / دانشجویی
شبیه سازی وت اسکرابر برای جلوگیری از گرفتگی ها و نشتی لاین ورودی 1400/03/10 اتمام پروژه موسساتی / دانشجویی
شبیه سازی CFD دودکش واحد کوثر به منظور افزایش راندمان 1400/03/10 اتمام پروژه موسساتی / دانشجویی
طراحی و شبیه سازی مخزن اکسی پلاس برای تولید گازهای ریفرم شده 1400/03/10 اتمام پروژه موسساتی / دانشجویی

ارتباط با ما

مهدی مکی آبادی

معاونت توسعه و مهندسی

Email:m.makiabadi@Gisdco.ir

رضا روح الامینی

مدیر امور مهندسی

Email:R.Roholamini@gisdco.ir

رضا بهاالدینی

رئیس واحد تحقیق و توسعه

Email:r.bahaadini@Gisdco.ir

Phone: 034-3129-4332

درباره تحقیق و توسعه

اهداف

معرفی

تاریخچه