1

در سال رشد تولید و مهار تورم
رکورد کم نظیر تولید 300301 تن آهن اسفنجی در ماه

در اولین ماه سال رشد تولید و مهار تورم، ركورد کم نظیری در تولید آهن اسفنجی در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر رقم خورد. مجموع تولید ماهانه دو واحد مگامدول آهن اسفنجی، (گوهر و کوثر) به ميزان 300301 تن و همچنین ركورد تولید ماهانه بدون توقف واحد کوثر به ميزان 156812 تن ثبت گرديده است. این موفقیت که نتیجه انگیزه، مسئولیت پذیری و کار تیمی پرسنل این شرکت است، رکورد کم سابقه ای در کشور محسوب می شود.