آگهی مناقصه تأمین لوله و اتصالات شبکه توزیع گازرساني به طول 3336 متر و تجهیزات حفاظت کاتدیک چاه آبی

تأمین لوله و اتصالات شبکه توزیع گازرساني به طول 3336 متر و تجهیزات حفاظت کاتدیک چاه آبي شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

دانلود اسناد مناقصه

دانلود اطلاعیه اصلاح مدت زمان اجرای پروژه

کلیه حقوق اطلاعات و مطالب این سایت محفوظ و متعلق به شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می باشد.

Golgohar Iron & Steel Development Co