آگهی مزایده ” فروش میزان تقریبی 240 ن کاتالیست ریفورمر مستعمل”

آگهی مزایده ”  فروش میزان تقریبی 240 ن کاتالیست ریفورمر مستعمل”  شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 

اسناد مزایده

کلیه حقوق اطلاعات و مطالب این سایت محفوظ و متعلق به شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می باشد.

Golgohar Iron & Steel Development Co