آگهی مناقصه ” تامين كابل هاي واحد احيا”

آگهی مناقصه ” تامين كابل هاي واحد احيا” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اسناد مناقصه
اطلاعات فنی تکمیلی
اصلاحیه نهایی

کلیه حقوق اطلاعات و مطالب این سایت محفوظ و متعلق به شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می باشد.

Golgohar Iron & Steel Development Co