آگهی مناقصه “پوشش های بیمه ای شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر”

آگهی مناقصه ” پوشش های بیمه ای” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 

 

قابل توجه شرکت کنندگان در مناقصه پوشش های بیمه‌ای شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
اسناد مناقصه در برخی موارد تغییراتی داشته اند.
دقت فرمایند اسناد جدید را تایید ، مهر و امضا و ارسال نمایند.

اسناد مناقصه

کلیه حقوق اطلاعات و مطالب این سایت محفوظ و متعلق به شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می باشد.

Golgohar Iron & Steel Development Co