آگهی مناقصه ” دمونتاژ آسانسور موجود و تامین و نصب آسانسور جدید واحد کوثر”

آگهی مناقصه ” دمونتاژ آسانسور موجود و تامین و نصب آسانسور جدید واحد کوثر”  شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اسناد مناقصه
مدارک فنی

کلیه حقوق اطلاعات و مطالب این سایت محفوظ و متعلق به شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می باشد.

Golgohar Iron & Steel Development Co