مناقصه تامین دو دستگاه الکتروپمپ حوضچه پساب شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

تامین دو دستگاه الکتروپمپ حوضچه پساب شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

اسناد مناقصه

کلیه حقوق اطلاعات و مطالب این سایت محفوظ و متعلق به شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می باشد.

Golgohar Iron & Steel Development Co