تمدید زمان مناقصه زیرسازی راه آهن

مناقصه “زیرساخت انشعاب ریلی ، جاده های دسترسی و سکوی بارگیری آهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ” تا تاریخ 1398/10/02 تمدید گردید.
خاطرنشان می گردد تاریخ فوق به هیچ عنوان قابل تمدید مجدد نمی باشد.

شرکت توسعه آهن و فولاد سیرجان در نظر دارد پروژه زیرسازی راه آهن خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرکت هایی که شرایط شرکت در این مناقصه را دارند با دانلود اسناد زیر می توانند در این مناقصه شرکت نمایند.

کلیه حقوق اطلاعات و مطالب این سایت محفوظ و متعلق به شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می باشد.

Golgohar Iron & Steel Development Co