هادی فریدونی

مدیر حوزه مدیر عامل و روابط عمومی

Email:H.Fereidooni@gisdco.ir

Phone: 034-3129-4010

سعید سهرابیان

مدیر حقوقی و قراردادها

Email:S.Sohrabian@gisdco.ir

Phone: 034-3129-4020

اسماعیل فدایی

مدیر مالی

Email:E.Fadaee@gisdco.ir

Phone: 034-3129-4470

مهدی مکی آبادی

معاون مهندسی و توسعه

Email:m.makiabadi@Gisdco.ir

Phone: 034-3129-4300

میثم جواهری

مدیر پروژه فولاد سازی

Email:me.javaheri@Gisdco.ir

Phone: 034-3129-4340

مهدی راد مهر

مدیر تکنولوژی و توسعه محصول

Email:M.Radmehr@Gisdco.ir

Phone: 034-3129-1411

رضا روح الامینی

مدیر امور مهندسی

Email:R.Roholamini@gisdco.ir

Phone: 034-3129-4330

احمد خراسانی

مدیر انرژی

Email:a.khorasani@Gisdco.ir

Phone: 034-3129-4320

مصطفی خوشبخت

مدیر پروژه احیا 3

Email:M.Khoshbakht@Gisdco.ir

Phone: 034-3129-4350

علی محمود آبادی

مدیر اجرایی فولادسازی

Email:A.Mahmoudabadi@gisdco.ir

Phone: 034-3129-4360

رحیم پورحسینعلی

مدیر زیرساخت و عمرانی

Email:r.pourhosseinali@Gisdco.ir

Phone: 034-3129-4310

حنیف مغزی

معاون بازرگانی

Email:H.Maghzi@Gisdco.ir

Phone: 034-3129-4200

مجتبی عباسی

مدیر تامين و تداركات

Email:m.abbassi@Gisdco.ir

Phone: 034-3129-4210

امید یوسف زادگان

مدیر بازاریابی و فروش

Email:O.Yousefzadegan@gisdco.ir

Phone: 034-4129-4220

هادی حسنی

مدیرآزمایشگاه و کنترل کیفیت

Email:h.hassani@gisdco.ir

Phone: 034-3129-4170

محسن جهانپور

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني

Email:m.jahanpour@gisdco.ir

Phone: 034-4129-4400

مصطفی روستا

مدیر منابع انسانی

Email:M.Rousta@gisdco.ir

Phone: 034-3129-4460

احمدعلی عتیقی

مدیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

Email:a.atighi@Gisdco.ir

Phone: 034-4129-4410

مرتضی احمدی

مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست

Email:M.Ahmadi@Gisdco.ir

Phone: 034-4129-4440

یاسر پورفریدونی

مدیر پشتیبانی و رفاه

Email:Y.Poorfereidooni@gisdco.ir

Phone: 034-3129-4430

اصغر حدیدی

مدیر سیستمها و برنامه ریزی

Email:A.Hadidi@gisdco.ir

Phone: 034-4129-4450

حمید زیدآبادی نژاد

مدیر تعاونی مسکن کارکنان

Email:H.Zeidabadi@gisdco.ir

Phone

مجتبی جواهری

معاون بهره برداری و لجستیک

Email:M.Javaheri@gisdco.ir

Phone: 034-3129-4100

حمزه ایزدی

مدیر کارخانه احیاء

Email:H.Izadi@Gisdco.ir

Phone: 034-3129-4110

علی چنگیزی

مدیر حمل و نقل و انبارها

Email:A.Changizi@gisdco.ir

Phone: 034-4129-4160

ایمان زیدآبادی نژاد

مدیر پشتیبانی فنی تولید و اصلاح خطوط

Email:I.Zeidabadi@gisdco.ir

Phone: 034-3129-4113

کلیه حقوق اطلاعات و مطالب این سایت محفوظ و متعلق به شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می باشد.

Golgohar Iron & Steel Development Co