اسماعیل فدایی

مدیر مالی

Phone: 034-3129-4470

مهدی مکی آبادی

معاون مهندسی و توسعه

Phone: 034-3129-4300

میثم جواهری

مدیر پروژه فولاد سازی

Phone: 034-3129-4340

مهدی راد مهر

مدیر تکنولوژی و توسعه محصول

Phone: 034-3129-1411

رضا روح الامینی

مدیر امور مهندسی

Phone: 034-3129-4330

احمد خراسانی

مدیر انرژی

Phone: 034-3129-4320

مصطفی خوشبخت

مدیر پروژه احیا 3

Phone: 034-3129-4350

علی محمود آبادی

مدیر اجرایی فولادسازی

Phone: 034-3129-4360

رحیم پورحسینعلی

مدیر زیرساخت و عمرانی

Phone: 034-3129-4310

حنیف مغزی

معاون بازرگانی

Phone: 034-3129-4200

مجتبی عباسی

مدیر تامين و تداركات

Phone: 034-3129-4210

امید یوسف زادگان

مدیر بازاریابی و فروش

Phone: 034-3129-4220

هادی حسنی

مدیرآزمایشگاه و کنترل کیفیت

Phone: 034-3129-4170

محسن جهانپور

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني

Phone: 034-3129-4400

مصطفی روستا

مدیر منابع انسانی

Phone: 034-3129-4460

احمدعلی عتیقی

مدیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

Phone: 034-3129-4410

مرتضی احمدی

مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست

Phone: 034-3129-4440

یاسر پورفریدونی

مدیر پشتیبانی و رفاه

Phone: 034-3129-4430

اصغر حدیدی

مدیر سیستمها و برنامه ریزی

Phone: 034-3129-4450

حمید زیدآبادی نژاد

مدیر تعاونی مسکن کارکنان

Phone

مجتبی جواهری

معاون بهره برداری و لجستیک

Phone: 034-3129-4100

حمزه ایزدی

مدیر کارخانه احیاء

Phone: 034-3129-4110

علی چنگیزی

مدیر حمل و نقل و انبارها

Phone: 034-3129-4160

ایمان زیدآبادی نژاد

مدیر پشتیبانی فنی تولید و اصلاح خطوط

Phone: 034-3129-4113

کلیه حقوق اطلاعات و مطالب این سایت محفوظ و متعلق به شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می باشد.

Golgohar Iron & Steel Development Co