طی فرایند احیا مستقیم، گندله از قسمت بالای کوره احیا به کمک لوله های اختاپوسی بطور یکنواخت وارد کوره شده و در همین زمان گاز احیا تولیدی توسط ریفورمر از قسمت میانی کوره به آن دمیده میشود و پس از احیا اکسید آهن در حالت جامد و تبدیل آن به آهن اسفنجی از قسمت بالای کوره خارج و جهت شستشو و خنک کاری وارد اسکرابر می شود. با توجه به مشاهدات انجام شده لگ میانی که محصولات داغ را از خود عبور می دهد دارای ارتعاش بوده و تحت تاثیر این ارتعاشات از نواحی جوش دچار شکستگی و آسیب می شود. ترک خوردگی لگ میانی موجب انتشار گاز های سمی و خطرناک اعم از CO و غیره شده که خود می تواند باعث انفجار و آتشسوزی شده و خسارت های زیادی را به دنبال داشته باشد. لذا هدف از تعریف این پروژه تحلیل ارتعاشات لگ میانی کوره احیا و جلوگیری از شکست در ناحیه جوش و رشد ترک در جوش بوده که عضو بسیار مهمی در فرایند احیای مستقیم آهن به شمار می رود و به موجب این تحلیل راه کارهایی جهت کاهش ارتعاشات و افزایش مقاومت این عضو در مقابل تسلیم و شکست ارائه گردد که افزایش طول عمر و مدت زمان کارکرد آن را به دنبال خواهد داشت و این امر نیز در نهایت موجب کاهش قابل توجه هزینه های تحمیلی که در اثر خرابی این عضو و توقف خط تولید برای تعمیر آن ایجاد می شود، خواهد شد.

 • ارائه راهکار برای جلوگیری از لرزش لگ میانی
 • بررسی عوامل مکانیکی و حرارتی تاثیر گذار بر روی ایجاد و رشد ترک
 • افزایش طول عمر لگ میانی

 • نقشه
 • PFD
 • P&ID
 • Final Book

 • دانشجویی (کارشناسی ارشد/ دکتری)
 • موسسات تحقیقاتی
 • شرکت‌های دانش بنیان
 • شرکت های صنعتی

 • افزايش كيفيت محصولات
 • كاهش آلودگي محیط زيست
 • كاهش مصرف مواد و انرژي
 • كاهش ضايعات و استفاده مجدد از آنها
 • تكميل حلقه هاي توليد
 • جايگزيني مواد اوليه مناسبتر
 • بهينه سازي فرايند توليد

ارتباط با ما

مهدی مکی آبادی

معاونت توسعه و مهندسی

Email:m.makiabadi@Gisdco.ir

رضا روح الامینی

مدیر امور مهندسی

Email:R.Roholamini@gisdco.ir

رضا بهاالدینی

رئیس واحد تحقیق و توسعه

Email:r.bahaadini@Gisdco.ir

Phone: 034-3129-4332

درباره تحقیق و توسعه

اهداف

معرفی

تاریخچه